Politica de protecție a datelor cu caracter personal a Ficosota OOD

Prezenta Politică de protecție a datelor cu caracter personal a fost întocmită în îndeplinirea obligațiilor care revin Ficosota OOD, CUI: 837055835/ denumită în continuare Ficosota și/sau Noi /în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR) al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 și cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal.

Politica are un caracter informativ și este menită să explice ce date cu caracter personal colectează Ficosota, cu ce scop, pe ce temeiuri legale, cum prelucrăm și stocăm aceste date, precum și când este necesar să dezvăluim datele cu caracter personal unor terțe părți. Prin intermediul acestei politici, sunt furnizate, de asemenea, informații în legătură cu drepturile pe care le au persoanele vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor lor cu caracter personal și măsurile tehnice și organizatorice aplicabile în vederea asigurării protecției acestora.

Informații despre noi

Operatorul datelor cu caracter personal colectate și prelucrate este: Ficosota OOD, CUI: 837055835.

Adresa legală / sediul socialShumen 9700,
B-dul Madara nr. 48.
Informații de contact
Emailprivacy@ficosota.com
Pagină webwww.ficosota.com

Informații despre reglementările noastre cu privire la protecția datelor cu caracter personal:

Ficosota aplică o atenție sporită în ceea ce privește stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal și, în acest scop, am desemnat un Responsabil pentru protecția datelor, a cărui funcție este de a fi persoana de contact în ceea ce privește toate aspectele legate de prelucrarea datelor dvs. personale, inclusiv în cazul exercitării drepturilor prevăzute de legislație.

NumeYordan Cholakov
Informații de contactSofia, 102, B-dul Bulgaria
Emaildpo@ficosota.com

Persoanele vizate

Ficosota colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în exercitarea activității de afaceri, precum și în timpul îndeplinirii diferitelor tipuri de obligații legale. În acest scop, aceste date cu caracter personal pot include, dar nu se limitează la:

– datele persoanelor fizice prelucrate în legătură cu încheierea și executarea contractelor, inclusiv a reprezentanților legali ai altor societăți comerciale – parteneri și clienți;

– datele persoanelor care participă la campanii și jocuri promoționale, inclusiv pe Facebook și Instagram sau prin intermediul partenerilor – agenții de marketing;

– datele ce servesc desfășurarea activităților de marketing direct;

– datele persoanelor care participă la sondaje efectuate de Ficosota;

– datele vizitatorilor site-urilor noastre, etc.

Date cu caracter personal colectate și prelucrate. Temeiurile legale și scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Este posibil să colectăm date cu caracter personal despre dvs. atunci când participați la jocurile, sondajele, campaniile noastre de promovare și marketing, precum și atunci când utilizați site-ul nostru web. În majoritatea cazurilor, prelucrăm datele dvs. personale pe baza consimțământului dvs. expres și specific. La alte prelucrări, avem nevoie de datele dvs. personale în scopul încheierii unui acord, pentru a respecta o obligație legală sau pentru a ne proteja interesul legitim. Fără aceste date, nu am putea să vă permitem să participați la majoritatea campaniilor, inclusiv să vă trimitem o recompensă sau să vă oferim cele mai relevante servicii ale noastre din cauza imposibilității de a vă identifica. În toate cazurile, prelucrăm doar informațiile minime necesare pentru a îndeplini scopul specific.

Este posibil să colectăm și să procesăm următoarele informații despre dvs:

Categorii de date cu caracter personalScopul prelucrăriiTemeiuri legale (aplicate alternativ în funcție de categoria specifică și scopul prelucrării)
• Nume
• CNP (in unele situații)
• Adresa de domiciliu
• Informații de contact (număr de telefon și adresă de email)
• Scrisori și email-uri pe care le primim de la dumneavoastră în timpul comunicării
– notificări legate de produsele și serviciile noastre.
 
Datele pot fi folosite și pentru:
Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a respecta o obligație legală care ne este aplicabilă.
– îndeplinirea obligațiilor prevăzute în Legea contabilității și în Codul de procedură fiscală și de securitate socială și în alte acte normative conexe, în ceea ce privește ținerea unei contabilități corecte și legitime, precum și în ceea ce privește respectarea altor obligații legale;
– îndeplinirea obligațiilor de furnizare de informații către toate comisiile guvernamentale și organismele de reglementare;
– furnizarea de informații instanțelor judecătorești și autorităților de ordine publică.
Inițierea și desfășurarea procedurilor judiciare. Prelucrarea datelor este necesară în scopul menținerii intereselor noastre legitime în calitate de operator de date cu caracter personal.
• Nume
• Număr de telefon
• Adresă de email
• Adresa de livrare pentru premiile câștigate
• Fotografii
• În anumite cazuri, profilul de social media
Scopul:
– participarea la campanii și jocuri;
– publicarea unei părți din date în calitate de câștigător;
– trimiterea premiului câștigat;
– participarea la sondaje;
– marketingul direct al produselor și serviciilor noastre;
Prelucrarea datelor are loc în baza consimțământului dvs. liber exprimat, specific, informat și lipsit de ambiguitate.
• Nume
• Număr de telefon
• Adresă de email
• În anumite cazuri, profilul de social media
Pentru a răspunde la solicitările dumneavoastră trimise prin intermediul formularului de contact.

Pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră de furnizare de informații și/sau reclamațiilor.
Prelucrarea datelor este necesară pentru menținerea intereselor noastre legitime în calitate de operator de date cu caracter personal.

Partajarea informațiilor dumneavoastră

Ficosota nu furnizează date cu caracter personal unor terțe părți înainte de a se asigura că au fost luate toate măsurile tehnice, organizatorice și juridice (prin semnarea unor acorduri) pentru a proteja aceste date. Efectuăm un control strict al îndeplinirii acestui obiectiv. În acest scop, este posibil să folosim terțe părți pentru a asista anumite activități contractuale. Unele dintre aceste părți terțe (furnizori de servicii) ar putea fi: cabinete de avocatură și firme de contabilitate, auditori, curieri, transportatori, contractori sau furnizori cu autoritățile guvernamentale, precum și cu alte persoane fizice sau juridice – de exemplu, furnizori de soluții software și/sau hardware și/sau infrastructură, consultanți externi în legătură cu stabilirea drepturilor în temeiul unei obligații legale sau în vederea interesului lor legitim, după caz.

Furnizarea datelor cu caracter personal este obligatorie în anumite cazuri pentru a respecta cerințele legale față de noi și, în acest sens, furnizăm informații către: autoritățile publice și municipale, ministere, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Institutul Național de Securitate Socială, Consiliul Concurenței, Asociația Națională pentru Protecția Consumatorilor și alte organisme și comisii de reglementare.

Algoritmi automatizați

Nu folosim niciun dispozitiv automatizat de luare a deciziilor.

Securitate

Securitatea datelor pe care ni le-ați încredințat este foarte importantă pentru noi. De aceea, vă protejăm datele prin aplicarea tuturor mijloacelor tehnice și organizatorice adecvate de care dispunem pentru a nu permite accesul neautorizat, utilizarea neautorizată sau rău intenționată, pierderea sau ștergerea prematură a informațiilor.

Ficosota ia măsuri pentru a proteja datele dumneavoastră personale împotriva pierderii accidentale sau a accesului, utilizării, modificării sau dezvăluirii neautorizate. Există politici și proceduri în vigoare menite să protejeze informațiile de pierdere, abuz sau divulgare ilegală. În plus, luăm măsuri suplimentare de securitate a informațiilor, inclusiv controlul accesului, protecție fizică strictă și practici fiabile de colectare, stocare și prelucrare a informațiilor. O parte din măsurile aplicate sunt:

– Protecția datelor cu caracter personal colectate împotriva utilizării nejustificate și a urmelor prelucrării acestora;

– Menținerea unor sisteme informatice sigure prin care sunt prelucrate datele cu caracter personal. În sistemele noastre se aplică mecanisme de control adecvate pentru separarea și gestionarea datelor;

– Adoptarea unor politici și proceduri stricte aplicabile personalului nostru pentru minimizarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal;

– Angajații Ficosota sunt familiarizați cu normele aplicabile și sunt instruiți pentru a prelucra datele cu caracter personal prin aplicarea celei mai mari atenții și respectarea bunelor practici aprobate;

– În exercitarea activității sale, Ficosota colaborează numai cu organizații de încredere și evită să lucreze cu companii despre care credem că pot pune în pericol securitatea datelor personale ale persoanelor;

– Au fost adoptate bune practici în introducerea și administrarea sistemelor de securitate și în monitorizarea evoluțiilor tehnologice în ceea ce privește posibilele riscuri pentru securitatea informațiilor în cadrul companiei noastre;

– Respectarea securității sistemelor informatice și a datelor cu caracter personal conținute în acestea, inclusiv a posibilităților de acces la anumite tipuri de date cu caracter personal de către angajații companiei;

– asigurarea accesului numai la datele cu caracter personal care sunt necesare pentru îndeplinirea activității angajatului în cauză.

Pe de altă parte, aplicăm măsuri tehnice, cum ar fi criptarea, pseudonimizarea și anonimizarea datelor cu caracter personal colectate, atunci când este posibil.

Când ștergem datele dvs. cu caracter personal?

Ficosota distruge datele cu caracter personal colectate și prelucrate în conformitate cu o procedură specifică în termenele prevăzute de lege (de exemplu, în Legea contabilității) și, dacă nu există astfel de termene, în termenele prevăzute de noi în Politica privind limitarea stocării și după soluționarea definitivă a tuturor relațiilor noastre și expirarea termenelor de prescripție. Datele cu caracter personal nu sunt stocate mai mult decât este necesar pentru scopurile specifice.

În cazul anonimizării datelor cu caracter personal, perioadele menționate nu se aplică, deoarece nu vă putem identifica.

Transferul de date între diferite țări

În procesul activității sale obișnuite, Ficosota nu transferă date cu caracter personal în afara granițelor UE. În situații specifice, vă putem transmite datele dumneavoastră în afara Uniunii Europene, dar numai dacă a fost asigurat un nivel adecvat de protecție sau dacă au fost furnizate garanții adecvate și temeiuri legale în acest sens.

Drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal

Aveți dreptul la informare, acces și primirea unei copii a datelor dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de Ficosota. Dacă considerați că informațiile pe care Ficosota le deține despre dvs. sunt inexacte sau incomplete, puteți solicita rectificarea acestora.

În plus, aveți dreptul să:

– Vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale;

– Solicitați distrugerea/ștergerea datelor dvs. cu caracter personal atunci când se renunță la motivele legale pentru prelucrarea acestora;

– Solicitați limitări ale prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal; și/sau

– Vă retrageți consimțământul atunci când Ficosota prelucrează datele dvs. personale pe baza consimțământului (fără ca această retragere să afecteze legitimitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea respectivă);

– Depuneți o plângere către autoritatea de supraveghere – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (Blvd. General Gheorghe Magheru 20-30, Sector 1, București)

Ficosota va efectua cereri, retrageri sau obiecții în conformitate cu cerințele normelor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal, dar aceste norme nu sunt absolute: nu sunt întotdeauna aplicabile și sunt posibile excepții. Ca răspuns la o solicitare transmisă este necesar să vă confirmați identitatea personală și/sau să furnizați informații suplimentare pentru a ne ajuta să înțelegem mai bine solicitarea dumneavoastră.

Atunci când v-ați exercitat un drept repetat de acces la informații sau la o copie a datelor în format lizibil, Ficosota poate impune o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative necesare pentru furnizarea acestora.

Cum vă puteți exercita drepturile?

Fiecare dintre drepturile prevăzute de lege poate fi exercitat prin depunerea unei cereri de exercitare a dreptului respectiv. O cerere de exercitare a drepturilor persoanelor vizate de datele cu caracter personal poate fi depusă în următoarele moduri:

– Pe cale electronică la următoarea adresă de e-mail: dpo@ficosota.com.

– Personal la următoarea adresă: orașul Shumen 9700, 48 Madara Blvd.

Cererea de exercitare a drepturilor privind datele cu caracter personal ar trebui să conțină următoarele informații:

– Date de identitate ale persoanei – nume și prenume, CNP;

– Adresa de corespondență – adresa, numărul de telefon, adresa de email;

– Solicitarea – detalii cu privire la obiectul cererii.

Ficosota furnizează informații cu privire la activitățile întreprinse în legătură cu o cerere de exercitare a drepturilor dumneavoastră în termen de o lună.

În cazul în care este necesar, perioada de mai sus poate fi prelungită cu încă două luni, ținând cont de complexitatea și de numărul de solicitări din partea unei anumite persoane. Ficosota informează persoana în cauză cu privire la fiecare astfel de prelungire în termen de o lună de la primirea cererii, precizând, de asemenea, motivele întârzierii. Informațiile furnizate persoanei vizate, precum și fiecare comunicare și acțiune de exercitare a drepturilor persoanei vizate sunt furnizate gratuit (cu excepția cazului de utilizare abuzivă a drepturilor acordate).

Putem solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru confirmarea identității personale atunci când există îndoieli cu privire la identitatea unei persoane fizice care depune o cerere. În cazul exercitării drepturilor dvs. prin intermediul unui împuternicit, trebuie să ne furnizați și o împuternicire notarială.

Ficosota nu este obligată să răspundă la o cerere dacă nu este în măsură să identifice persoana vizată.

În cazul în care cererea este depusă prin intermediul dispozitivelor electronice, informațiile sunt furnizate, eventual, cu ajutorul dispozitivelor electronice, cu excepția cazului în care ați solicitat în mod expres altfel.

Utilizarea cookie-urilor

Ficosota colectează sau prelucrează date cu caracter personal prin intermediul cookie-urilor și puteți găsi mai multe informații despre acest lucru în Politica privind utilizarea cookie-urilor pe pagina noastră web.

Actualizarea politicii de protecție a datelor cu caracter personal

Prezenta politică poate face obiectul unor modificări de către Ficosota și a fost actualizată ultima dată la data de 17.09.2019. Orice modificări sau completări viitoare ale prezentei politici vor fi marcate în mod corespunzător.